Header Ads

Làm việc với cửa sổ lập trình trên TIA

Cửa sổ tập lệnh:

Cửa sổ khởi động


Sẽ dẫn đến cửa sổ này:

Chọn PLC:

Sau đó lập lại từ bước 1 để chọn HMI hoặc SCADA

Chọn HMI:
Chọn SCADA/Wincc:

Cấu hình mô đun và địa chỉ IP

Cầu hình IP cho PLC:

Cấu hình IP cho HMI:
Chọn Mô đun cho PLC

Đến cửa sổ lập trình

Trong cửa sổ lập trình, bấm vào tab instruction tại vòng tròn đỏ:


Khung cửa sổ tập lệnh:
Hình 2

1. Network là gì ?
Network là một không gian trong cửa sổ lập trình, nơi cho phép người lập trình thiết lập, sắp xếp các mối quan hệ logic để cho ra một kết quả xứ lý nào đó. Đối với ngôn ngữ ladder, Network như một mạch điện có nguồn dương bên tay phải và nguồn âm bên tay trái.

Các thao tác với Network:
- Đặt tên: Người lập trình có thể đặt tên cho từng network bằng cách click chuột vào phần màu xám bên cạnh chữ Network.
- Tạo mới: Bấm Ctr + R hoặc bấm phải chuột vào cửa sổ

- Xóa network:
Bấm phải chuột, chọn Delete


- Thêm lệnh vô network:
Bước 1: click chọn network
Bước 2: double click vào lệnh muốn thêm. Hoặc kéo lệnh thả vào network

2. Tìm kiếm lệnh:
Tất cả các lệnh có thể được tìm thấy khi bấm vào tab "instruction" trong cửa sổ bên phải như hình 2 bên trên.

3. Các menu chính

4. Mô phỏng:
Cần: S7-PLCSIM tương ứng với phiên bản TIA đã được cài đặt
Thực hiện: Bấm vô nút mô phỏng như mục 3. sẽ có 02 cửa sổ hiện ra. Một cửa sổ cho S7-PLCSIM và 1 cửa sổ để cài đặt download

Tại cửa sổ này, bấm vô số 1 sau đó đến số 2.
Sau khi bấm nút số 2, trình biên dịch chạy để biên dịch. Nếu có lỗi, sẽ báo lỗi, không cho download chương trình vô PLC. 
Bấm vô "load"

Một cửa sổ finish hiện ra. Bấm vô 1 và 2:

Kết thúc thành công:

Bật mô phỏng:


Xem bài kế: Lệnh ladder bit logic

Thanks for visiting
plclinks.com - the links of love & passion - all about automation.

No comments

Powered by Blogger.