Header Ads

Dự án tự động thực hiện phần cứng hay phần mềm trước ? - chuẩn châu ÂuQuản lý dự án tự động hóa nói riêng là vấn đề phức tạp, đòi hỏi kỹ năng quản lý, chuyên môn cao. Đối với tổ chức, nên thực hiện theo quy trình chuẩn, thống nhất để vận hành một cách hiệu quả nhất. Một trong những sơ đồ được tập đoàn công nghệ châu Âu thực hiện gồm:

Giai đoạn 1: Nhận dữ liệu đầu vào từ bên bán hàng, chi tiết yêu cầu từ khách hàng.
Gồm rất nhiều các thông tin từ sơ đồ công nghệ, về công suất, loại sản phẩm, chỉ số chất lượng và các thông tin về kỹ thuật, công nghệ theo yêu cầu.

Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu và lên phương án tổng quát
Nhóm Tự động phân tích các yêu cầu và lên phương án thực hiện tổng quát như công nghệ nào, giải pháp nào, ước chừng nhân lực, vật tư chính.

Giai đoạn 3: Tiến hành cuộc họp nội bộ gồm tất cả các bên liên quan
Nhằm thông báo bắt đầu dự án, công khai phương án và nhân sự, thời gian thực hiện tương đối.
Làm rõ các yêu cầu đầu vào, thống nhất đầu ra.
Đội sales sẽ làm việc lại với khách hàng nếu cần thiết để thống nhất chi tiết các vấn đề. Lập thành tài liệu.

Giai đoạn 4: Phân tích kỹ thuật và lên phương án chi tiết
Sau giai đoạn 3, đội kỹ thuật sẽ có được thông tin đầy đủ và xem như đã chốt yêu cầu từ khách hàng (sales xem như là khách hàng của kỹ thuật).

Giai đoạn 5: Tiến hành cuộc họp nội bộ đội kỹ thuật
Triển khai thực hiện dự án, bố trí nhân sự cụ thể, thời gian...

Giai đoạn 6: Tạo tài liệu nêu chi tiết nội dung thực hiện
Từ loại thiết bị phần cứng, loại giao diện phần mềm, chi tiết công nghệ, quy trình, thông số kỹ thuật, cấu hình.....
Sau đó review lại lần nữa, thống nhất và chốt phương án chi tiết này.

Giai đoạn 7: Thiết kế phần cứng, xác nhận danh sách thiết bị. Đồng thời chuẩn bị các công việc liên quan đến phần mềm.
Sau bước này, phần cứng được duyệt, các thông tin như số lượng IO, loại IO, truyền thông, v.v... sẽ được xác định.
Và xem như các thông tin phần cứng đã được duyệt. Mọi sự thay đổi sẽ gây ảnh hưởng không mong muốn ở giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 8: Thi công - tiến hành song song 
Phần cứng: Lên kế hoạch, thi công tủ, mua thiết bị, hàng hóa cần thiết để gửi đến khách hàng.
Phần mềm: Tiến hành song song lập trình PLC, thiết kế SCADA/HMI

Giai đoạn 9: Chạy thử, sửa lỗi, làm tài liệu chuẩn bị gửi đến khách hàng.

Kết thúc công việc tại công ty.

Theo kế hoạch lắp đặt và nghiệm thu tại nhà máy khách hàng.

Đến đây, ta đã rõ phần nào nên tiến hành trước rồi.

Thank you.

No comments

Powered by Blogger.