Header Ads

PID Siemens - hiệu chỉnh bộ PID


Trong bài trước chúng ta đã chạy thử thành công chế độ mô phỏng PID, làm cơ sở để thực hiện các hiệu chỉnh những và theo dõi đáp ứng của bộ PID một cách chi tiết hơn trong bài này.

Theo các bước sau
Bước 1: 
Viết một vài đoạn lệnh để thực hiện sự thay đổi giá trị đầu vào tương ứng với giá trị đầu ra.

Bước 2: download chương trình.

Bước 3: bật chế độ online.

Bước 4: mở cửa sổ theo dõi đồ thị PID

Bước 5: nhấn nút start sampling (có thể chọn thời gian lấy mẫu khác giá trị mặc định)

Sau đó theo dõi đáp ứng và chạy fine tunning để hệ thống tính toán thêm lần nữa.

Sử dụng các nút chỉnh view để xem kết quả.

Cuối cùng, code demo càng tốt, đồ thị càng đẹp. Bạn có thể kết nối lên wincc kết nối một số đối tượng hiển thị giá trị analog và đồ thị. Chọn chế độ chỉnh PID bằng tay, v.v sẽ cho ra hình ảnh và kết quả giá trị hơn nhiều.

Clip:


Chúc vui.

No comments

Powered by Blogger.