Header Ads

Phần mềm Scilab

Scilab là phần mềm thực hiện các tính năng tính toán mô phỏng, tương tự như Matlab.
Đặc điểm chính là phần mềm miễn phí, gọn nhẹ, dễ sử dụng, rất thuận tiện cho việc học và thực hiện công việc liên quan đến học thuật và nghiên cứu. Các kỹ năng sử dụng trên 2 phần mềm này là tương đương nhau. Tức là bạn thành thạo một phần mềm, thì cũng sẽ thao tác tốt trên phần mềm kia.

Link tải:


No comments

Powered by Blogger.