Header Ads

PLC S7-1200 Bài 1 - Config


Loạt bài về PLC Siemens S7-1200 sẽ đưa các bạn từng bước tiếp cận và thành thạo với S7-1200
Bài 1: 
Làm quen với giao diện phần mềm
Cấu hình phần cứng, chọn lựa PLC, màn hình HMI
Kết nối PLC - HMI mô phỏng
Tạo FB đầu tiên
Viết chương trình đầu tiên
Xem kết quả.

Cần chuẩn bị:
Máy tính cấu hình đủ mạnh: ít nhất core I5, Ram ít nhất 8GB (khuyến khích core I7, Ram từ 16GB)
Máy trạm càng tốt.
Phần mềm TIA từ V13
Phần mềm S7-PLCSIM từ V13


Xem bài kế tiếp: Tập lệnh PC S7-1200

Xem lại bài: Lập trình PLC cơ bản

No comments

Powered by Blogger.