Header Ads

Thiết kế giao diện người dùng HMI như thế nào

Thiết kế giao diện người dùng như thế nào cho hiệu quả và đạt tính chuyên nghiệp cần thiết là câu hỏi tốn nhiều thời gian cho câu trả lời. Hy vọng các video này có thể giúp các bạn gợi mở câu trả lời nhanh hơn.

Video phần 1:Video phần 2:


Thanks for visiting.
plclinks.com - the links of love & passion - all about automation.

No comments

Powered by Blogger.